Sinds de intreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  op 25 Mei 2018 dragen organisaties meer verantwoordelijkheden met betrekking de verwerking van persoonsgegevens. In onze samenleving is ook steeds meer aandacht voor het onderwerp privacy en heerst er een hoger veiligheidsbewustzijn. Persoonsgegevens vertegenwoordigen namelijk wie wij zijn en verdienen dan ook de beste bescherming! Hierbij […]
Lees meer