(Semi) Overheid

Bij (semi)overheidsinstellingen is sprake van een toenemende afhankelijkheid van automatisering. Burgers en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van gegevens. Dit gaat hand-in-hand met een groeiende behoefte aan privacy en data-analyse (Big data).

Het betrouwbaar en veilig kunnen uitwisselen van gegevens heeft een prominente rol ingenomen bij het aanbieden van ICT diensten richting en vanuit semioverheidsinstellingen daarnaast nemen burgers en bedrijven niet langer alleen genoegen met de automatisering van bestaande processen, maar verwachten diensten waarbij de klant centraal wordt gesteld in de aangeboden dienstverlening, zodat tegemoetgekomen wordt aan de toenemende behoefte aan gepersonaliseerde dienstverlening.

ICTivate levert klant gedreven en koste efficiënte ICT-oplossingen d.m.v. het automatiseren en optimaliseren van bestaande processen en  bestaande systemen. ICTivate zet technologie in daar waar deze burgers en het bedrijfsleven het meest van dienst kunnen zijn en voorzien van de juiste informatie, terwijl veiligheid en betrouwbaarheid te allen tijde gewaarborgd blijft.