:: Dialplan wijzigingen a.u.b. niet telefonisch doorgeven vanwege foutgevoeligheid!
:: Het kan tot 3 werkdagen duren tot uw dialplan wijziging is doorgevoerd. Graag tijdig wijzigingen doorgeven.