Er is een enorme ransomware aanval gaande via email (spam) onder de naam Wanna, Wannacry, or Wcry. Deze email berichten gaan meestal over facturen, het niet kunnen afleveren van pakketten, aanbiedingen voor werk en andere zaken. Berichten worden verstuurd naar onwillekeurige email adressen. In de berichten zit een .zip bestand of een Office document met […]
Lees meer